Injekce do oka /Antiangiogenní terapie/
 
Silný vztah byl nalezen mezi VEGF a vývojem PDR. Zvýšené hodnoty VEGF byly nalezeny u pacientů s PDR ve srovnání s pacienty s neproliferativní formou diabetické retinopatie, jeho hodnoty klesají po provedení PRF. Tato zjištění vedla k užívání látek blokujících VEGF v léčbě diabetické retinopatie.

V současné době probíhají klinické studie zkoumající účinnost intravitreálně aplikovaného pegaptanibu při léčbě PDR a DME. Jedná se o anti-VEGF RNA aptamer selektivně blokující isoformu VEGF165, který byl jako první schválený pro léčbu neovaskulární formy věkem podmíněné makulární degenerace. Pacienti léčení pegaptanibem vykazují zlepšení visu, snížení makulárního edému a nižší potřebu laserové terapie.
Podobných nadějných výsledků je dosaženo i ve studiích s neselektivními inhibitory VEGF, jež blokují všechny jeho isoformy. Jedná se o monoklonální protilátku bevacizumab a její fragment ranibizumab. Předoperačně intravitreálně aplikované inhibitory VEGF přinášejí zisk pro pacienty podstupující PPV. Snižují fibrovaskulární proliferaci, operační čas a riziko peroperačního i pooperačního krvácení.
Aplikace probíhají ambulantně v lokálním znecitlivění pomocí očních kapek. 
zdroj: http://www.sanquis.cz/

 

        
        aplikace Anti-VGF do oka


        aplikace Anti-VGF do oka

více inforamcí na www.avastin.com
 

  

více informací na www.novartis.com

Kontakt

Vše o diabetické retinopatii

diaoko © 2014 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si web zdarma!Webnode